dissabte, 15 de febrer de 2014

Els nens que practiquen esport treuen millors notesDarrerament ens trobem amb
estudis que comenten la importància que té l’esport en el rendiment acadèmic.
L’educació dels nostres fills i l’abandonament escolar, que s’està donant en
els últims anys, són temes que realment ens preocupen a tots. Per això hem
d’utilitzar tot el que ens pugui ajudar a millorar aquesta situació, i l’esport
és una eina imprescindible! S’han realitzat diferents estudis en algunes
escoles concloent tots en que el 37% dels nens que han començat a practicar un
esport han obtingut millors notes que la resta, havent augmentat les seves
capacitats cognitives. Com tots sabem l’esport ens aporta grans beneficis per a
la salut. Ens manté en forma, ens relaxa, ens ajuda a millorar l’autoestima,
però a més ens aporta grans valors com són l’esforç, la disciplina, el
sacrifici, l’esperit de superació, la companyonia. L’actitud és la seva base
principal. Com pot l’esport ajudar-nos a millorar en el rendiment escolar dels
nostres fills? La resposta és fàcil i senzilla, quan realitzem esport enfortim
el nostre cos i oxigenem la nostra ment, per tant ens trobem bé tant física com
emocionalment, i d’aquesta manera més capaços de realitzar activitats mentals
amb major eficàcia, contribuint d’aquesta manera a millorar el rendiment
escolar. Als clubs o escoles esportives hem de tenir l’obligació de treballar
els canvis d’hàbits de comportament, inculcar una bona alimentació, treballar
la higiene, les relacions socials, ja que el treball de l’entrenador ha de ser
també com a educador valorant la persona pel que és i no pel que fa. Després
d’aquestes classes de valors els nens guanyen en actitud, comportant-se millor
a casa, al col·legi, la responsabilitat de fer els deures, comportant tot això
a una millora en les notes. Si sabem fer arribar l’esport als nens de forma
educativa, tenint en compte els valors de la persona en comptes de fer-ho de
forma competitiva, podrem observar canvis molt positius en ells. A la pràctica
de l’esport no només hem de buscar el rendiment físic, també hem de destacar el
benefici social

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada